Upcoming Events

Daqsxejn ta’ requiem lil Leli (A Modest Requiem to Leli)

Hours and date:
04/07-2018 at 9:00 PM
Place:
St. Elmo, Valletta
Tickets:
BOOK TICKET
Share:
Artist Image

Daqsxejn ta’ Requiem lil Leli (A Modest Requiem to Leli) is written by Immanuel Mifsud, with musical adaption by Kris Spiteri. The work was written when the author was invited to present his work on the theme of death for All Souls Day in 2016. The work was read for the first time by actor Paul Portelli in November 2016 during an activity at the Inquisitor’s Palace in Birgu. Later, Immanuel Mifsud invited composer Kris Spiteri to introduce music to the work and this is what you are going to see and hear. Eventually the Mifsud-Spiteri tandem invited Teatru Anon and Vince Briffa to turn it into a theatrical and visual work.

DAQSXEJN TA’ REQUIEM LIL LELI huwa xogħol miktub minn Immanuel Mifsud b’addattament mużikali ta’ Kris Spiteri. Ix-xogħol inkiteb fuq stedina li saret lill-awtur biex għall-għid tal-imwiet 2016 jippreżenta xogħol fuq it-tema tal-mewt. Dan ix-xogħol inqara għall-ewwel darba mill-attur Paul Portelli f’Novembru 2016 waqt attività għall-għid tal-imwiet li kienet saret fil-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu. Aktar tard, Immanuel Mifsud stieden lill-kompożitur Kris Spiteri biex jittraduċi x-xogħol f’mużika u dan huwa dak li se taraw u tisimgħu. Eventwalment it-tandem Mifsud-Spiteri stieden lil Teatru Anon u lil Vince Briffa biex ix-xogħol isir ukoll teatrali u viżiv.

Book Ticket

Daqsxejn ta’ requiem lil Leli (A Modest Requiem to Leli)
04/07
000
00
00
00
MALTA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL - 15 - 897BAY (GM)